برای خرید های بالای یک میلیون هفتصد هزار تومان در شهر تهران ارسال بصورت رایگان می باشد.

سفارش گیری از ساعت ۸ صبح الی ۹ شب می باشد

سفارش های خارج از این محدوده روز بعد ارسال خواهند شد