ارتباط با ما
آدرس شعب
نیلوفر:
تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار نبش کوچه دوم
 هروی:
میدان هروی خیابان وفامنش مکران شمالی پلاک 11/1
تلفن :   02122988049         02126913600
ایمیل : info@zalidairy.ir
بستنی:
تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار نبش کوچه اول